Felhasználási feltételek

A divatcikkek értékesítésével foglalkozó Kabelečky.hu (kabelecski) webáruház üzemeltetője a Hanio s.r.o. (Kft.), székhelye és kézbesítési címe Rebešovická 912/35a, 643 00, Brno - Chrlice, Česká republika, cégazonosító: 06066836, adóazonosító: CZ06066836, a Brnoi Megyei Bíróság cégjegyzékének C szakaszában, 99856 betétszám alatt nyilvántartott cég, továbbiakban csak mint eladó.

BEVEZETŐ RENDELEKEZÉSEK

 • 1.1 A Hanio s.r.o. (Kft.), székhelye és kézbesítési címe Rebešovická 912/35a, 643 00 Brno, Česká republika, cégazonosító: 06066836, adóazonosító: CZ06066836, a Brnoi Megyei Bíróság cégjegyzékének C szakaszában, 99856 betétszám alatt nyilvántartott cég (továbbiakban csak mint „eladó”) jelen üzleti feltételei (továbbiakban csak „üzleti feltételek”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 Sb. számú törvény 1751. §, 1. bekezdése rendelkezéseivel összhangban a szerződő feleknek az eladó és más természetes személy (továbbiakban csak „vevő”) között az eladó webáruháza közvetítésével megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatban vagy annak alapján (továbbiakban csak „adásvételi szerződés”) létrejött kölcsönös jogait és kötelességeit szabályozza. Az webáruházat az eladó a www.kabelecky.hu internet címen elhelyezett web oldalakon (továbbiakban csak „web oldalak”), web felületen keresztül (továbbiakban csak „az üzlet webfelülete”) működteti.
 • 1.2. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az eladótól vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az áru megrendelésekor saját vállalkozása keretén belül vagy foglalkozásának önálló végzése keretén belül jár el.
 • 1.3. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet megegyezni. Az adásvételi szerződésben megegyezett eltérő rendelkezések az üzleti feltételekkel szemben előnyben vannak.
 • 1.4. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződést cseh nyelven lehat megkötni.
 • 1.5. Az eladó az üzleti feltételeket módosíthatja vagy kiegészítheti. Jelen rendelkezés nem érinti az üzleti feltételek korábbi hangzása érvényességének időtartama alatt keletkezett jogokat és kötelességeket.

FELHASZNÁLÓI SZÁMLA

 • 2.1. A vevő a honlapon történt regisztrációja alapján beléphet a saját felhasználói felületére (interfész). A vevő a saját felhasználói felületéről rendelheti meg az árut (továbbiakban csak „felhasználói számla”). Abban az esetben, ha ezt az üzlet web interfésze lehetővé teszi, a vevő közvetlenül az üzlet web interfészéről, regisztráció nélkül is megrendelheti az árut.
 • 2.2. A web oldalon való regisztráció és az áru rendelése folyamán a vevő köteles helyes és valós adatokat megadni. A vevő köteles a felhasználói számlán feltüntetett adatokat ezek bárminemű változása esetén frissíteni. A vevő által a felhasználói számlán feltüntetett adatokat az áru megrendelésekor az eladó helyesnek tartja.
 • 2.3. A felhasználói számla elérhetősége felhasználói névvel és jelszóval van védve. A vevő a felhasználói számlájához való hozzáféréshez elengedhetetlenül szükséges információkat köteles titokban tartani.
 • 2.4. A vevő nem jogosult harmadik személyek számára lehetővé tenni felhasználói számlájának használatát.
 • 2.5. Az eladó a felhasználói számlát megszüntetheti, leginkább abban az esetben, ha a vevő a felhasználói számlát több mint .... nem használja, vagy akkor, ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből adódó kötelességeit (az üzleti feltételeket is beleértve). 2.6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói számla nem kell hogy folyamatosan elérhető legyen, leginkább az eladó hardwarének és softwarének szükséges karbantartására aló tekintettel, esetleg harmadik személyek hardwarének és softwarének szükséges karbantartása esetén.

A RENDELÉS FOGADÁSA ÉS INTÉZÉSE, ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 • 3.1. Az árunak az üzlet web felületén elhelyezett bemutatása csak informatív jellegű és az eladó nem köteles megkötni az árura vonatkozó adásvételi szerződést. A Polgári Törvénykönyv 1732. § 2. bek. nem alkalmazandó.
 • 3.2. Az üzlet web felülete az árura vonatkozó információkat tartalmaz, beleértve az egyes árucikkek árát és az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket, amennyiben az árut nem lehet jellegéből adódóan megszokott postai úton visszaküldeni. Az árucikkek ára tartalmazza az általános forgalmi adót és az összes illetéket is. Az árucikkek ára addig érvényes, amíg az üzlet web felületén megtalálható. Ezen rendelkezéssel nincs korlátozva az eladónak azon joga, hogy az adásvételi szerződést egyedi feltételekkel megkösse.
 • 3.3. Az üzlet web felülete az áru csomagolásával és leszállításával kapcsolatos információkat is tartalmaz. Az üzlet web felületén feltüntetett, az áru csomagolásával és leszállításával kapcsolatos költségek csak azokban az esetekben érvényesek, amikor az áru a Cseh Köztársaság területén van leszállítva.
 • 3.4. Az áru megrendelésekor a vevő az üzlet web felületén található megrendelés formanyomtatványt tölti ki. A megrendelés formanyomtatványa leginkább az alábbi információkat tartalmazza:
  • 3.4.1. a megrendelt áruról (az üzlet web felületén a megrendelt árut a vevő „beteszi” az elektronikus vásárlókosárba),
  • 3.4.2. az áru vételárának kifizetési módja, a megrendelt áru kézbesítésének kiválasztott módjával kapcsolatos adatok és
  • 3.4.3. az áru leszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk (továbbiakban együttesen mint „rendelés”).
 • 3.5. Mielőtt a megrendelést elküldi az eladónak, a vevőnek lehetősége van leellenőrizni és módosítani a megrendelésbe behelyezett adatokat, tekintettel arra is, hogy a vevő meg tudja állapítani és ki tudja javítani az adatoknak a megrendelésbe való felvitele közben keletkezett hibákat. A vevő a rendelést az eladónak a „Rendelés elküldése” nyomógomb lenyomásával küldi el. „”. A vevő által a megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek tartja. Az eladó a megrendelés kézhezvétele után minden késedelem nélkül elektronikus úton visszaigazolja a vevőnek a megrendelés kézhezvételét, a vevőnek a felhasználói számláján vagy a megrendelésben feltüntetett elektronikus kézbesítési címére (továbbiakban csak „a vevő elektronikus címe”).
 • 3.6. Az eladó a megrendelés jellegének (az áru mennyisége, a vételár mértéke, a fuvarozás feltételezett költsége) függvényében mindig jogosult felkérni a vevőt a megrendelés utólagos megerősítésére (például írásban vagy telefonon).
 • 3.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses viszony a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás (akceptáció) kézbesítésével jön létre, amit az eladó a vevőnek elektronikus úton küld meg, a vevő elektronikus postai címére.
 • 3.8. A vevő egyetért az adásvételi szerződés távközlési eszközök alkalmazásával történő megkötésével. A vevőnek a szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök alkalmazásával keletkezett költségeit (internetkapcsolat, telefonköltségek) a vevő maga fizeti, miközben ezek a költségek az alap díjtételtől nem különböznek.

AZ ÁRUCIKK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 • 4.1. Az áru árát és az árunak az adásvételi szerződés szerinti leszállításával kapcsolatos esetleges költségeket a vevő az eladónak az alábbi módok egyikén fizetheti meg:
  • készpénzzel, utánvéttel a vevő által a megrendelésben meghatározott helyen;
  • készpénz nélküli átutalással az eladónak a Raiffeisenbank a.s. banknál vezetett, 88231355/5500 számú számlájára (továbbiakban csak „az eladó banki számlája”).
 • 4.2. A vételárral együtt a vevő köteles az eladónak megfizetni az áru csomagolásával és leszállításával kapcsolatos szerződéses költségeket is. Amennyiben nincs kimondottam másképpen meghatározva, a továbbiakban a vételár alatt az áru leszállításával kapcsolatos költségek is értendők.
 • 4.3. Az eladó a vevőtől előleget vagy egyéb, hasonló kifizetést nem kér. Ezzel azonban nincs érintve az üzleti feltételeknek az áru vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó 4.6. cikkelye rendelkezése.
 • 4.4. Készpénzben történő fizetés vagy utánvét esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénzkímélő fizetési mód esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes.
 • 4.5. Készpénzkímélő fizetési mód esetén a vevő az áru vételárát a fizetés variáns szimbólumának feltüntetésével köteles kifizetni. Készpénzkímélő fizetési mód esetén a vevőnek a vételár kifizetésére vonatkozó kötelezettsége az adott összegnek az eladó számlájára történő jóváírásával lesz teljesítve.
 • 4.6. Az eladó jogosult, leginkább abban az esetben, ha a vevő részéről nem történik meg a megrendelés utólagos megerősítése (3.6. cikk.), kérni a teljes vételár megfizetését az áru vevőnek történő elküldése előtt. A Polgári Törvénykönyv 2119. § 1. bek. nem alkalmazandó.
 • 4.7. Az eladó által az áru árából nyújtott esetleges engedményeket nem lehet kombinálni.
 • 4.8. Amennyiben ez az üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy ha azt az általánosan kötelező jellegű jogszabályok előírják, akkor az eladó adóügyi bizonylatot - számlát állít ki a vevőnek az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről. Az eladó ÁFA köteles adóalany. Az adóügyi bizonylatot - számlát az eladó az áru vételárának megfizetését követően állítja ki és elektronikus úton megküldi a vevő elektronikus címére.

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 • 5.1. A vevő, felhasználó tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. § rendelkezése szerint nem lehet az adásvételi szerződéstől elállni egyebek között akkor, ha az áru a vevő kérése szerint vagy személyéhez volt módosítva, vagy gyorsan romlandó áru esetében, vagy olyan áru esetében, amely a leszállítás után más áruval volt összekeverve, olyan áru esetében, amely lezárt csomagolásban volt leszállítva és a vevő kivette a csomagolásból, higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni valamint hangfelvétel vagy számítógépes program esetében, ha ezek eredeti csomagolását a vevő megsértette.
 • 5.2. Amennyiben nem az üzleti feltételek 5.1. cikkelyében meghatározott esetről van szó, vagy olyan más esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § 1. bekezdése rendelkezésével összhangban joga van az adásvételi szerződéstől elállni, mégpedig az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, miközben olyan esetben, amikor több fajta áru van leszállítva vagy a szállítás több részben történik, ez a határidő az utolsó szállítmány átvételétől van számítva. Az adásvételi szerződéstől való elállást az eladónak az előző mondatban megadott határidőn belül kell elküldeni. A szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által rendelkezésre bocsájtott formanyomtatványt, amely az üzleti feltételek mellékletét alkotja. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő egyebek között elküldheti az eladó telephelyének címére vagy az eladó elektronikus postájának címére.
 • 5.3. Az üzleti feltételek 5.2. cikk. szerinti szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva megszűnik. Az árut a vevő a szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül kell az eladónak visszaküldenie. Amennyiben a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az áru eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket a vevő viseli, abban az esetben is, ha az árut jellegénél fogva nem lehet megszokott postai úton visszaküldeni.
 • 5.4. Az üzleti feltételek 5.2. cikk. szerinti szerződéstől való elállás esetén az eladó a vevőtől megkapott pénzt a szerződéstől való elállás vevőnek történt kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül fizeti vissza ugyanolyan módon, ahogy azt a vevőtől megkapta. Az eladó szintén jogosult a vevő által nyújtott teljesítést már az árunak a vevő általi visszaküldésekor visszaadni, vagy más módon, amennyiben a vevő ezzel egyetért és a vevőnek ez által nem keletkezik további költsége. Amennyiben a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles az átvett pénzt visszaadni azt megelőzően, hogy a vevő visszaküldi az árut, vagy bebizonyítja, hogy az árut az eladónak elküldte.
 • 5.5. Az eladó jogosult egyoldalúan érvényesíteni az árun keletkezett kár megtérítésére vonatkozó jogát, a vevőnek visszafizetendő árral szembeni beszámítással.
 • 5.6. Azokban az esetekben, amikor a vevő a Polgári Törvénykönyv 1829. § 1. bekezdésével összhangban jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, az eladó is jogosult bármikor elállni az adásvételi szerződéstől, egészen addig, míg a vevő az árut át nem veszi. Ilyen esetben az eladó a vevőnek az árat felesleges halasztás nélkül visszafizeti, a vevő által megadott banki számlára, átutalással.
 • 5.7. Amennyiben a vevő az áruval együtt ajándékot is kapott, az eladó és a vevő közötti az ajándékozásra vonatkozó szerződés azzal a felbontási feltétellel van megkötve, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ilyen ajándék vonatkozásában az ajándékozásra vonatkozó szerződés érvényét veszti és a vevő az áruval együtt az ajándékot is köteles az eladónak visszaküldeni.
 • 5.8. Az áru átvételétől számított 14 napon belül az adásvételi szerződéstől való elállás lehetősége nem vonatkozik a vevőre, aki nem felhasználó (az a személy, aki az adásvételi szerződés megkötésekor vállalkozói vagy más üzleti tevékenysége keretében, vagy hivatásának önálló gyakorlása során jár el).

AZ ÁRU FUVAROZÁSA ÉS LESZÁLLÍTÁSA

 • 6.1. Abban az esetben, ha a fuvarozás módjában a vevő különleges igényei szerint állapodnak meg, az ilyen fuvarozással kapcsolatos esetleges utólagos költségek kockázatát a vevő viseli.
 • 6.2. Amennyiben az eladó az adásvételi szerződés szerint köteles az árut a vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a vevő az árut köteles leszállításkor átvenni.
 • 6.3. Abban az esetben, ha a vevő oldalán fennálló ok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megadotttól eltérő módon kell kézbesíteni, a vevő köteles az áru ismételt kézbesítésével kapcsoltban felmerült költségeket, ill. a kézbesítés más módjával kapcsolatos költségeket megtéríteni.
 • 6.4. Az áru átvételekor a vevő köteles leellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét és bármilyen hiba esetén köteles ezt a fuvarozóval közölni. Amennyiben a csomagoláson észlelt sérülés arra utal, hogy a küldeménybe illetéktelenül behatoltak, a vevő nem köteles a küldeményt a fuvarozótól átvenni.
 • 6.5. A felek további jogait és kötelességeit az eladó különleges szállítási feltételei szabályozhatják, ha az eladó ilyet kiadott.

A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

 • 7.1. A szerződő feleknek a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogaira és kötelességeire az általános érvényességű törvényes előírások vonatkoznak (leginkább a Polgári Törvénykönyv 1914 - 1925 §§, a 2009 - 2117 §§ és a 2174. § valamint a felhasználó védelméről szóló 634/1992 Sb. számú törvény módosított, érvényes hangzásában).
 • 7.2. A vevővel szemben az eladó felelős azért, hogy az áru átvételekor hibátlan. Leginkább az eladó felel azért, hogy amikor a vevő az árut átveszi:
  • 7.2.1. az áru azon tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, amennyiben nincs megállapodás, azon tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt vagy amelyeket a vevő tekintettel az áru jellegére és a reklám alapján elvár,
  • 7.2.2. az áru megfelel azon felhasználási célnak, amelyet a gyártó feltüntetett vagy amelyre az adott árut általában használják,
  • 7.2.3. az áru minősége vagy kivitelezése megfelel a megegyezett mintának vagy sablonnak, amennyiben a minőség vagy a kivitelezés szerződéses minta szerint volt meghatározva,
  • 7.2.4. az áru megfelelő súlyú, méretű vagy tömegű és
  • 7.2.5. az áru megfelel a törvényes előírások feltételeinek.
 • 7.3. Az üzleti feltételek 7.2. cikkelyének rendelkezései nem alkalmazandók az alacsonyabb áron értékesített áru azon hibáira, amely miatt az alacsonyabb ár lett megegyezve, az áru megszokott használatával összegfüggő kopására, a használt áru esetében a használat és kopás mértékének megfelelő hibára, amely a vevő általi átvételkor az árun már észlelhető volt, vagy amely az áru jellegéből adódik.
 • 7.4. Amennyiben a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül mutatkozik meg, akkor az áru már az átvétel időpontjában hibásnak minősül. A vevő jogosult a fogyasztási cikk hibájából eredő jogait az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül érvényesíteni.
 • 7.5. A hibás teljesítésből eredő jogait a vevő az eladó azon telephelye címén érvényesíti ahol a reklamáció, az értékesített áru választékára való tekintettel átvehető, esetleg a vállalkozás székhelyén vagy helyszínén.
 • 7.6. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos további jogait és kötelességeit az eladó reklamációs rendje szabályozhatja.

A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 • 8.1. Az áru tulajdonjoga a vevőre az áru teljes vételárának megfizetésével száll át.
 • 8.2. Az eladó a vevővel kapcsolatban, a Polgári Törvénykönyv 1826.§ 1.bek. e) betűje rendelkezései értelmében nincs semmilyen viselkedési kódexekkel kötelezve.
 • 8.3. A fogyasztók panaszainak rendezését az eladó a info@kabelecky.hu elektronikus címen keresztül biztosítja. A vevő panaszának elintézésére vonatkozó információt az eladó a vevő elektronikus címére küldi meg.
 • 8.4. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói panaszok peren kívüli rendezésére a Česká obchodní inspekce (Cseh Kereskedelmi Felügyelőség) illetékes, székhelye Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, cégazon.: 000 20 869, honlap: https://adr.coi.cz/cs. A viták on-line kezelésére szolgáló platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr internet címen található és az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére lehet kihasználni.
 • 8.5. Az Európai Fogyasztói Központ (Evropské spotřebitelské centrum, Česká republika), székhelye Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internet címe: http://www.evropskyspotrebitel.cz az Európai Parlament és Tanács (EU) 524/2013 számú, a fogyasztói viták on-line rendezéséről és a 2006/2004 számú (EK) rendelet és a 2009/22/EK irányelv (a fogyasztói viták on-line rendezésére vonatkozó rendelet) módosításáról szóló, 2013. május 21. napján kelt Rendelete szerinti kapcsolattartó hely.
 • 8.6. Az eladó az áru értékesítésére iparűzési engedély alapján jogosult. A vállalkozás ellenőrzését hatáskörében az illetékes vállalkozás engedélyezési hivatal végzi. A személyes adatok területének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal (Úřad pro ochranu osobních údajů) végzi. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet (Česká obchodní inspekce) egyebek között meghatározott mértékben a fogyasztók védelméről szóló 634/1992 Sb. számú törvény későbbi előírások hangzásában, betartását is ellenőrzi.
 • 8.7. A Polgári Törvénykönyv 1765. § 2. bek. értelmében a vevő ezzel magára vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 • 9.1 Ahhoz, hogy megrendelését teljes mértékben fel tudjuk dolgozni és az áru probléma nélkül le legyen szállítva, a vevő a megrendelés elküldését követően , a személyes adatok védelméről szóló, 101/2000 Sb. számú törvénnyel összhangban, beleegyezését adja ahhoz, hogy az eladó, a Hanio s.r.o., székhelye Rebešovická 912/35a, 643 00, Brno - Chrlice, cégazon.: 06066836, adóazon.: CZ06066836, a Brnoi Megyei Bíróság cégjegyzékének C szakaszában, 99856 betétszám alatt nyilvántartott társaság, személyes adatait feldolgozza. Utónév és családnév. cím, telefon, e-mail cím és IP cím. A fent pontosított adatokat saját céljainkra használjuk fel, csak saját alkalmazottainknak lesz hozzáférési lehetősége, akik az adatokat bizalmasan fogják kezelni. A fenti adatok az érvényes törvényes előírásoknak megfelelően lesznek tárolva és feldolgozva.
 • 9.2 Ahhoz, hogy legyen visszajelzésünk arról, hogy mennyire voltak megelégedve a vásárlással, a megrendelés befejezését követően a vevő e-mail elérhetőségét átadjuk az Allegro Group CZ s.r.o. (a Heureka.cz web üzemeltetője) társaságnak, amely rendszerint a rendelés létrehozatalától számított 10. napon a vevő e-mail címére elküld egy hivatkozást, hogy a Vevők által kipróbálva szolgáltatás keretében az elégedettségi kérdőívet kitöltse. Ebben kérdőívben a vevő értékelheti az üzlet, az általa kínált szolgáltatások minőségét, a leszállítás gyorsaságát és a leszállított áru minőségét. A Vevő által kipróbált program keretébeni e-mail kérdőívek további küldését bármikor lemondhatja további kérdőívek elutasításával a kérdőívet tartalmazó e-mailben lévő hivatkozás segítségével. Ellenvetése esetén már nem fogunk további kérdőíveket küldeni.

ÜZLETI KÖZLEMÉNYEK KÜLDÉSE ÉS SÜTIK MENTÉSE

 • 10.1. A Vevő beleegyezik abba, hogy az áruval, szolgáltatásokkal vagy az eladó vállalatával kapcsolatos információkat a vevő elektronikus címére megküldjék, beleegyezik továbbá abba, hogy az eladó üzleti értesítéseket küldjön a vevő elektronikus címére. Az eladó a vevővel szemben a GDPR 13. cikkelye értelmében üzleti értesítések megküldése céljából történő személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információs kötelességét külön dokumentumban teljesíti.
 • 10.2. A vevő beleegyezését adja az ún. sütiknek a számítógépére történő mentéséhez. Amennyiben a vásárlást és az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelességeit a web oldalon teljesíteni lehet anélkül, hogy a vevő számítógépén le kellene menteni az ún. sütit, vevő az előző mondat szerinti beleegyezését bármikor visszavonhatja.

KÉZBESÍTÉS

 • 11.1. A vevőnek elektronikus címére lehet kézbesíteni.

BETÉTELKE ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSA

 • 12.1. Az árbevételek nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles a a vevő számára nyugtát kiállítani. Ugyanakkor köteles az átvett árbevételt az adókezelőnél online nyilvántartásba venni; műszaki probléma esetén ezt 48 órán belül köteles megtenni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • 13.1. Amennyiben az adásvételi szerződésen alapuló viszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak, hogy a viszonyra a cseh jog lesz az irányadó. Az előző mondat szerinti jog választása nem fosztja meg a vevőt, aki fogyasztó, a törvény rendelkezéseiben meghatározott védelemtől, amelytől szerződésileg sem lehet eltérni, és amely a jog választás hiányában az Európai Parlament és Tanács (EK) 593/2008 számú, a szerződéses viszonyokra vonatkozó meghatározó jogról szóló, 2008. június 17. napján kelt rendeletének 6. cikkelye 1. bekezdése szerint lenne alkalmazva.
 • 13.2. Amennyiben az üzleti feltételek valamelyik rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyére olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése az érvénytelenhez a legközelebb áll. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét.
 • 13.3. Az adásvételi szerződést az üzleti feltételeket is beleértve az eladó elektronikus formában tárolja és nem hozzáférhető.
 • 13.4. Az üzleti feltételek mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való elállásra szolgáló formanyomtatvány.
 • 13.5. Az üzleti feltételek változása esetében azok az üzleti feltételek érvényesek, amelyek a vásárlás időpontjában voltak érvényben.

Kelt Brno, 2018.05.25.